Signerte felles miljøerklæring

Fredag 16. mai ble Østfold er det første norske fylket som gjør dette, og de samarbeider også med Follo i Akershus, hvor kommunene har utarbeidet en strategi for ladeinfrastruktur i hver kommune.

Fyrbodals kommunalförbund er partner på svensk side, og her gjennomfører man fram til 16. juni en turne med el- og biogassbiler til alle de 14 kommunene i samband med underskrift av en tilsvarende erklæring.

– Det offentlige må gå foran ved å ta i bruk og vise at det finnes tilgjengelige løsninger i markedet på hovedsakelig el biogass, i tillegg til 2. generasjons bioethanol for større kjøretøy. Østfold fylkeskommune har vedtatt kun å velge kjøretøy på fornybare drivstoff i videre utskiftning av kjøretøy, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Etter politisk behandling i juni, er planen at fylkesordfører i Østfold og Landshövding i Västra Götaland skal møtes på Svinesund 16. juni for felles signering, og overrekke oppropene til sine respektive ministre med oppfordring til å inngå en el- og biounion.

Les mer på lenkene til høyre.