Felles radarsystem bedrer sikkerheten

Kattegat-Skagerrak-regionen er sterkt trafikkert og omfatter store havner i alle de tre partnerlandene. All trafikk inn og ut av Østersjøen passerer også havområdet. Dersom en ulykke med oljeutslipp skulle skje, er det viktig at man raskt kan skaffe informasjon om hvordan oljen vil spres og sette inn ressurser der effekten og behovet er størst.

– I slike tilfeller har vi behov for å få informasjonen til å flyte over landegrensene, det samme gjelder kunnskap og erfaringer, sier prosjektleder Karin Wesslander i Interreg-prosjektet Scandinavian Ocean Radar Observing System (SOROS). – I dag finnes det ingen felles HF-kystradarsystemer i regionen. Derfor er det spennende at vi gjennom dette prosjektet i løpet av ikke alt for lang tid skal kunne sette i drift en slik radar.

Systemet vil kunne gi presis informasjon i sanntid om strømforhold, og dermed gi betydelig bedre prognoser for både søk- og redningsarbeid samt spredningsfare ved eventuelle oljesøl. Radarsystemet vil også kunne bidra til å effektivisere fartøyrutene og bidra til redusert drivstofforbruk.

– Mit visjon er at det snart finnes et velfungerende HF-radarsystem langs store deler av kysten langs Skagerrak og Kattegat och Bältområdet, sier Wesslander.