Tilbake

Felles radarsystem bedrer sikkerheten

Prosjektleder Karin Wesslander. Foto: SOROS/Interreg IVA ØKS

Et felles høyfrekvent radarsystem vil bedre sikkerheten til sjøs og redusere risikoen for alvorlige hendelser. Partnere i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om en såkalt HF-radar for Kattegat-Skagerrak.

Kattegat-Skagerrak-regionen er sterkt trafikkert og omfatter store havner i alle de tre partnerlandene. All trafikk inn og ut av Østersjøen passerer også havområdet. Dersom en ulykke med oljeutslipp skulle skje, er det viktig at man raskt kan skaffe informasjon om hvordan oljen vil spres og sette inn ressurser der effekten og behovet er størst.

– I slike tilfeller har vi behov for å få informasjonen til å flyte over landegrensene, det samme gjelder kunnskap og erfaringer, sier prosjektleder Karin Wesslander i Interreg-prosjektet Scandinavian Ocean Radar Observing System (SOROS). – I dag finnes det ingen felles HF-kystradarsystemer i regionen. Derfor er det spennende at vi gjennom dette prosjektet i løpet av ikke alt for lang tid skal kunne sette i drift en slik radar.

Systemet vil kunne gi presis informasjon i sanntid om strømforhold, og dermed gi betydelig bedre prognoser for både søk- og redningsarbeid samt spredningsfare ved eventuelle oljesøl. Radarsystemet vil også kunne bidra til å effektivisere fartøyrutene og bidra til redusert drivstofforbruk.

– Mit visjon er at det snart finnes et velfungerende HF-radarsystem langs store deler av kysten langs Skagerrak og Kattegat och Bältområdet, sier Wesslander.

Kontakt

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  Send e-post

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Hoddevik, Marthe Elin

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake