Tilbake

Bruker Youtube i resultatformidling

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak har laget en film som viser hva noen av de over 200 prosjektene i programmet har oppnådd i perioden 2007-2013. Denne, samt andre relevante filmer, finner du på prosjektets egen Youtube-kanal

Det grenseregionale samarbeidsprogrammet har siden starten i 2007 oppnådd gode resultater ved å forene ressurser og kompetanse for å finne løsninger på konkrete utfordringer. Dette gjelder f.eks. innenfor miljø- og klimaområdet, hvor en rekke prosjekter har identifisert løsninger for bl.a. å rense forurensede innsjøer (Algae be gone), sikre rent drikkevann (VISK) og håndtere stigende vannstand (Hav möter land).

I forhold til arbeidsmarkedet har en rekke prosjekter bl.a. bidratt til å få flere arbeidsløse til å søke over landegrensene (Job og uddannelse i Øresundsregionen) samt å matche bedriftenes behov for arbeidskraft bedre med utdannelsesinstitusjonenes opplæringstilbud (Skankomp).

Se filmen i sin helhet over, eller gå til programmets Youtube-kanal via lenken til høyre.

Ledig jobb hos ØKS

Kontakt

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  Send e-post

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Hoddevik, Marthe Elin

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake