Tema: Miljø, ressurser og kulturarv (2014-2020)

Veien er å gå hybrid

Effektiv bruk av biogass i kombinasjon med energieffektive elektriske motorer i busser, ble pekt på som nøkkelen til suksess for grønne og rene løsninger i kollektivtransporten, da Interreg-prosjekt arrangerte internasjonal konferanse i Bergen nylig.

Åpnet economuseum nr 9 og 10

Ledaal Teppeveveri og Ullform – begge i Stavanger – er de to siste bedriftene i Norge som har blitt godkjent som medlemmer i det internasjonale nettverket Economusee.

Interreg-arbeidet bidro til pris

Kristiansand kommune var en av deltakerne i Interreg-prosjetet SMS. Et synlig resultat av prosjektet var at kommunen mottok prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen.

Nå gir Bergen full gass

Sammen med internasjonale partnere, har Oslo og Hordaland utviklet en helt ny hybridbuss. Fra 2014 gir Bergen full biogass!

Slik kan du bruke Interreg

Hva er Interreg? Hva kan Interreg brukes til? Her er noen eksempler på hvordan norske aktører har brukt Østersjøprogrammet, og et par tips til hvordan du kan lykkes med Interreg.

Turisme skal gi varig vern

Dovrefjell nasjonalpark skal utvikles ved hjelp av bærekraftige reiselivsmodeller hentet fra Europa.

Møre modell for verden

Runde Miljøsenter har sammen med polske forskere utviklet et kartverktøy for sårbarhetsanalyser av kyst- og havområder. Kartverket kan nå bli brukt til å planlegge skipsruter over hele verden.

Mer gods på rett spor

Så langt har det vært vanskelig å nå målene om mer gods fra veg til bane. Norske fylker og regioner allierer seg med internasjonale partnere for å finne effektive og miljøvennlige transportsystemer for fremtiden.

Ivret for Åttemillionerbyen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus var nylig i Europaparlamentet for å fortelle om behovet for bedre og raskere togforbindelser i «Åttemillionerbyen» Oslo-Gøteborg-København.