Tema: Miljø, ressurser og kulturarv (2014-2020)

Miljøkonsekvenser på høring

En miljøvurdering av det kommende Nordlig Periferi-programmet er nå lagt ut på høring. Frist for tilbakemelding er satt til 28. februar.

Norges største solcelletak

Kommunalminister Jan Tore Sanner (t.h.) la nylig ned det siste solcellepanelet på det som trolig er Norges største solcelletak og verdens første kontorbygg som blir energirehabilitert til plusshus.

CNSS kobler skipsfart og klima

Prosjektet Clean North Sea Shipping har utviklet modeller som kobler skipsaktiviteter og utslipp med meteorologiske data. Prosjektet åpner nå for registrering til avslutningskonferanse i Bergen.

Side 64 av 64
1...6061626364