Program: Nordens Grønne Belte

Godt håndverk i avsluttet prosjekt

Interreg-prosjektet «Kulturarvens håndverk» skapte merverdi både i form av en bok og avtale om fortsatt samarbeid mellom prosjektdeltakerne.

Kick-off for Sverige-Norge 2014-2020

Det nye programmet forventes å bli godkjent av EU-kommisjonen i desember, men det tjuvstarter med kickoff-samling på Stratos i Oslo allerede 28.-29. oktober.

21 anbefalinger for bedre samarbeid

En forstudie gjort på oppdrag fra interregprosjektet «Regionprosjekt Vaajma», har kommet med 21 anbefalinger for å skape bedre politisamarbeid i grenseområdene Nord-Trøndelag/Jämtland. Det største enkelthinderet for utstrakt samarbeid er svensk lov.

Har laget EU-skole på video

Interreg-prosjektet «Mer nyheter OVER GRENSEN» har tatt mål av seg til å øke bevisstheten om betydningen av de forestående valget til EU-parlamentet. Se hva resultatet ble her!

Lanserer videokonkurranse

INTERACT ønsker å løfte fram resultater og fordeler med samarbeid over landegrensene i Europa. Derfor har de sendt ut en bred invitasjon til å delta i en videokonkurranse.

Storbrygga i Selbu ble reddet

Inngripen av bygningsantikvar Hauke Haupts, stor dugnadsinnsats fra bygdefolket og midler fra Interreg-prosjektet Husnøkkelen ble redningen for Storbrygga i Selbu.

Fjellreven nominert til ny pris

Det norsksvenske samarbeidsprosjektet Felles Fjellrev er nominert i to kategorier til den nye europeiske prisen Natura 2000 Award. Vinneren kårets i Brussel 21. mai.

Museum mot demens

Museer og kulturarv kan stimulere minnet til mennesker med begynnende demens. Det viser erfaringene fra Interreg-prosjektet Museer og Minner (M&M).