Tilbake

Kick-off for Sverige-Norge 2014-2020

Det nye programmet forventes å bli godkjent av EU-kommisjonen i desember, men det tjuvstarter med kickoff-samling på Stratos i Oslo allerede 28.-29. oktober.

Målet med konferansen er å spre kunnskap om det nye interreg Sverige-Norge programmet, utveksle erfaringer samt å synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Konferansen vil ha vekt på sentrale tema som er valgt ut som fokusområder i neste periode – innovative miljøer, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftige transporter og sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet. På dag 2 av konferansen blir det arrangert en møtebørs med sikte på å legge til rette for partnerskapsnettverk og prosjektideer for kommende programperiode.

Endelig program er ikke klar ennå, men vil bli sendt ut i slutten av september med muligheter for påmelding da.

Kontakt

 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41

  +47 913 45 080

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19

  +47 922 19 777

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Haabeth, Jørn

  Østfold fylkeskommune

  +47 47292684

  Send e-post

  Kontaktperson for norsk forvaltende organisasjon for Øresund-Kattegat-Skagerrak og kontaktperson Sverige-Norge, Grenseløst samarbeid.

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

Tilbake