Kick-off for Sverige-Norge 2014-2020

Målet med konferansen er å spre kunnskap om det nye interreg Sverige-Norge programmet, utveksle erfaringer samt å synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Konferansen vil ha vekt på sentrale tema som er valgt ut som fokusområder i neste periode – innovative miljøer, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftige transporter og sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet. På dag 2 av konferansen blir det arrangert en møtebørs med sikte på å legge til rette for partnerskapsnettverk og prosjektideer for kommende programperiode.

Endelig program er ikke klar ennå, men vil bli sendt ut i slutten av september med muligheter for påmelding da.