Fruktbart Interreg-prosjekt

Fjellrevgruppa for Tydal, Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag har registrert tilsammen fire fjellrevynglinger med totalt 31 valper i år. Kullet på Kjølifjell består av seks hvite valper – med svenske reveforeldre.

– For meg er dette veldig stort. Vi startet arbeidet med fjellreven på Kjølifjell allerede på 1980-tallet, og nå har vi endelig fått et kull der, sier primus motor Olav Nyrønning.

Han forteller at fjellrevgruppa ble utvidet i 2004, og at det siden da er lagt ned enormt mye frivillig arbeid for å nå målene med ny yngling i nærområdene. De har hele tiden hatt et tett samarbeid med offentlige instanser.

– Det var den lokale gruppa som tok initiativet til det vellykkede Interreg-prosjektet, som er et samarbeid mellom trøndelagsfylkene og Jämtland. I dette prosjektet samarbeidet vi nært med både Statens naturoppsyn, NINA og miljødepartementet.

Fjellreven er direkte truet som art i Norge. De fleste rovpattedyrbestander i fastlands-Norge har vært i samme situasjon, men til forskjell fra disse har ikke fjellrevbestanden klart å ta seg opp igjen, selv etter å ha blitt fredet så tidlig som i 1930. Selv om fjellrevarbeidet begynner å bære frukter, er det ingen grunn til å tro at arten er reddet.

«Felles fjellrev» ble avsluttet ved utgangen av 2013, men det arbeides for at et nytt Interreg-prosjekt kan starte opp i 2015.

Prosjektet var også nominert i to kategorier til den nye europeiske prisen Natura 2000 Award. Imidlertid nådde de ikke helt opp under utdelingen som foregikk i Brussel 21. mai.

Les mer om prosjektet bak lenken til høyre.