Tilbake

Fruktbart Interreg-prosjekt

Foto: Mats/taigaphoto.se

For første gang siden de lokale ildsjelene startet arbeidet på 80-tallet er det registrert et fjellrev-kull på Kjølifjellet i Tydal. Sammen med Sylane har dette området vært i fokus for prosjektet «Felles fjellrev».

Fjellrevgruppa for Tydal, Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag har registrert tilsammen fire fjellrevynglinger med totalt 31 valper i år. Kullet på Kjølifjell består av seks hvite valper – med svenske reveforeldre.

– For meg er dette veldig stort. Vi startet arbeidet med fjellreven på Kjølifjell allerede på 1980-tallet, og nå har vi endelig fått et kull der, sier primus motor Olav Nyrønning.

Han forteller at fjellrevgruppa ble utvidet i 2004, og at det siden da er lagt ned enormt mye frivillig arbeid for å nå målene med ny yngling i nærområdene. De har hele tiden hatt et tett samarbeid med offentlige instanser.

– Det var den lokale gruppa som tok initiativet til det vellykkede Interreg-prosjektet, som er et samarbeid mellom trøndelagsfylkene og Jämtland. I dette prosjektet samarbeidet vi nært med både Statens naturoppsyn, NINA og miljødepartementet.

Fjellreven er direkte truet som art i Norge. De fleste rovpattedyrbestander i fastlands-Norge har vært i samme situasjon, men til forskjell fra disse har ikke fjellrevbestanden klart å ta seg opp igjen, selv etter å ha blitt fredet så tidlig som i 1930. Selv om fjellrevarbeidet begynner å bære frukter, er det ingen grunn til å tro at arten er reddet.

«Felles fjellrev» ble avsluttet ved utgangen av 2013, men det arbeides for at et nytt Interreg-prosjekt kan starte opp i 2015.

Prosjektet var også nominert i to kategorier til den nye europeiske prisen Natura 2000 Award. Imidlertid nådde de ikke helt opp under utdelingen som foregikk i Brussel 21. mai.

Les mer om prosjektet bak lenken til høyre.

Kontakt

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19

  +47 922 19 777

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Bolstad, Jan Paul

  +47 73 58 05 00

  Send e-post

Tilbake