Vellykket instrumenteringskonferanse

I salen satt blant annet en rekke svenske instrumenteringsbedrifter og akademikere som ønsket å lære mer om mulighetene innen norsk olje- og gassnæring.

Dagfinn Røyset fra HiST ledet konferansen og mener selv den var svært vellykket.

– Vi traff midt i blinken, spesielt for komposisjonen i programmet, sier en fornøyd Røyset.

På dag én fikk de internasjonale deltakerne en overordnet introduksjon til den norske olje – og gassnæringen. Her ble det blant annet gitt en gjennomgang av de norske forekomstene, investeringnivå i årene som kommer, tekniske standarder og fremtidsutsikter.

Dagen etter ble introduksjonen fulgt opp med faglige innlegg fra bedrifter innen instrumentering. Foreningen norsk industri og Statoils produksjonsdirektør trakk fint opp nødvendigheten for innovasjon i bransjen og gav publikum et innblikk i hva som trengs i fremtiden.

– Vi startet med å gi svenske et lite grunnkurs for så dykke dypere inn i spesifikke tema med spesiell relevans for dette segmentet, forklarer Røyset.

GIFU er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag, MittUniversitetet i Østersund, Fiber Optic Valley og næringsaktører, deriblant bedriftsklyngen NCEI i Trondheim. Formålet med prosjektet er å utvikle nye pedagogiske metoder, etablere en felles rekrutteringsbase for nye studenter og effektivisere utnyttelse av personell- og laboratorieressurser. Prosjektet er nettopp avsluttet etter å ha pågått siden 2012.