Lanserer videokonkurranse

Temaet for bidragene er «Utfordringer og løsninger over grensene» og er åpen for alle deltakere i Interregprogrammer og -prosjekter, samt individuelle filmskapere.
Bidragene må være relatert til ett eller flere Interregprosjekter/-programmer, og lengden må ikke overstige 3 minutter.

Fram til 15. juli kan man sende inn bidrag via nettsiden www.ecday.eu. Deretter vil det fram til 15. august foretas en åpen avstemming. Vinnerne vil bli annonsert i forkant av European Cooperation Day, som i år arrangeres 21. september i Milano.

For utfyllende informasjon om konkurransevilkår og klasseinndelinger, se vedlagte PDF-dokument.