Tilbake

21 anbefalinger for bedre samarbeid

En forstudie gjort på oppdrag fra interregprosjektet «Regionprosjekt Vaajma», har kommet med 21 anbefalinger for å skape bedre politisamarbeid i grenseområdene Nord-Trøndelag/Jämtland. Det største enkelthinderet for utstrakt samarbeid er svensk lov.

Svensk politi kan i dag gis begrenset politimyndighet i Norge, men det samme er ikke tilfelle for norsk politi i Sverige. Før det kan bli realitet må det til en lovendring i Sverige.

Dette er ett av de 21 punktene forstudien lister opp i sin prosjektrapport som ble lagt fram 10. juni. Det anbefales også at det etableres en felles vakt- og beredskapsordning for regionen, som har store geografiske avstander, strategiske grenseoverganger og store naturområder.

I og med at både svensk og norsk politi står ovenfor store omorganiseringer, er tidspunktet ypperlig for å etablere et tettere samarbeid. «Regionprosjekt Vaajma» tok derfor ved årsskiftet 2013/2014 initiativ til å utrede mulig framtidig politisamarbeid over grensen i området omfattet av kommunenen Lierne og Røyrvik på norsk side, og Frostviken og Hotagen på svensk side.

Lensmann Jørn Ove Totland i Lierne og närpolischefen Göran Bergstöm i Strömsund har gjenomført forstudien i nært samarbeid med de fire kommunene som inngår i «Regionprosjekt Vaajma», samt Nord-Trøndelag Politidistrikt og Polismyndigheten i Jämtlands Län.

Les hele rapporten bak vedleggslenken til høyre.

Kontakt

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19

  +47 922 19 777

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

 • Schive, Kjell

  +47 975 23 544

  Send e-post

Tilbake