21 anbefalinger for bedre samarbeid

Svensk politi kan i dag gis begrenset politimyndighet i Norge, men det samme er ikke tilfelle for norsk politi i Sverige. Før det kan bli realitet må det til en lovendring i Sverige.

Dette er ett av de 21 punktene forstudien lister opp i sin prosjektrapport som ble lagt fram 10. juni. Det anbefales også at det etableres en felles vakt- og beredskapsordning for regionen, som har store geografiske avstander, strategiske grenseoverganger og store naturområder.

I og med at både svensk og norsk politi står ovenfor store omorganiseringer, er tidspunktet ypperlig for å etablere et tettere samarbeid. «Regionprosjekt Vaajma» tok derfor ved årsskiftet 2013/2014 initiativ til å utrede mulig framtidig politisamarbeid over grensen i området omfattet av kommunenen Lierne og Røyrvik på norsk side, og Frostviken og Hotagen på svensk side.

Lensmann Jørn Ove Totland i Lierne og närpolischefen Göran Bergstöm i Strömsund har gjenomført forstudien i nært samarbeid med de fire kommunene som inngår i «Regionprosjekt Vaajma», samt Nord-Trøndelag Politidistrikt og Polismyndigheten i Jämtlands Län.

Les hele rapporten bak vedleggslenken til høyre.