Program: Nordens Grønne Belte

Business Relations Arena

Innenfor det prioriterte området økonomisk vekst, skal prosjektet forbedre den regionale konkurransekraften gjennom samarbeid og utvikling av næringlivets forutsetninger.

Boink

Prosjektet Boink! – Skapende læring med animasjon i barnehagen, er et pilotprosjekt der Jämtlands län og Midtnorsk filmsenter i Trøndelag samarbeider over grensen for å teste animasjon som metode for lek og læring i barnehagen.

Bioraffineri Midt-Skandinavia

Målet med Bioraffineri Midt-Skandinavia er å skape bærekraftig vekst i Nordens grønne belte ved å forsterke samarbeidet mellom Norge og Sverige innenfor bioraffineriområdet.

Andre runde avsluttet

15 initiativ til grenseregionalt samarbeid skal kjempe om midlene i Interreg Sverige-Norge-programmet.

Nyttige tips før fristen

Fristen for å levere søknad i den den andre utlysningen i Sverige-Norge-programmet nærmer seg med stormskritt. Nå er tiden inne for å kontrollere at alle formelle krav innfris.

Interreg-partner bygger Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass-drivstoff

Norske Biokraft AS startet 17. august byggingen av fabrikken som i første byggetrinn skal produsere 12,5 millioner normalkubikkmeter (Nm³) flytende biogass pr. år, tilsvarende 25 millioner liter diesel. Biokraft er partner i det nye Interreg VA-prosjektet Smart Green Region Mid-Scandinavia, og etableringen på Skogn betyr en skikkelig flying start for videre arbeid med det grønne skiftet i transportsektoren innenfor Nordens Grønne Belte.

Smartere og grønnere i Midt-Skandinavia

Nytt samarbeidsprosjekt mellom SØT-byene – Sundsvall, Østersund og Trondheim – skal styrke konkurransekraften hos små og mellomstore bedrifter (SMB) ved å fremme entreprenørskap og utvikle nye forretningsmodeller i Nordens Grønne Belte.

Ser på nye muligheter over grensen

Med utgangspunkt i gården som ressurs for nærings- og regional utvikling møttes svenske og norske utviklingsmiljø for å diskutere framtidige samarbeidsmuligheter knyttet til blant annet Interreg-programmene.

Samarbeid mellom broderfolk

Overvåkningskomiteen i Interreg Sverige-Norge-programmet har godkjent tre område-overskridende prosjekter fra den første søknadsrunden.