Program: Nordens Grønne Belte

Språkmøte ved grensen

Sett av 11 minutter, så får du se hvordan skolebarn i Jämtland og Trøndelag lærer av hverandre.

Vaajma stanset flyttestrømmen

Regionprosjektet Vaajma lyktes i å opprettholde sysselsettingen og snu flyttestrømmen fra Indre Namdal. Etter prosjektslutt viderefører regionen samarbeidet på en rekke områder.

Trekkes mot det nordiske lyset

Interreg-prosjektet Midtnordisk filmregion kobler store produksjoner med storslagen natur og lokal spisskompetanse. Det gir verdiskaping på tvers av grensen – og veldig fine bilder.

Nabosamarbeid: Nu kör vi!

Tjuvstart den nye programperioden på kick off-samling for Interreg VA Sverige-Norge den 28.-29. oktober.

Kunstprosjekt med ambisjoner

Interregprosjektet North Cultitude 6263 har hatt som mål å knytte kontakter mellom kunstnere på tvers av grensen mellom Norge og Sverige. I fortsettelsen sikter de mot resten av verden langs 62. og 63. breddegrad.

Interaktivt informasjonssenter åpnet

Et nytt informasjonssenter om de svenske Karolinernes marsj mot – og tilbaketog fra – Trondheim i 1718 er åpnet i Hegra ved Stjørdal. Senteret er blitt til med støtte fra interregprosjektet «En karolinerforening med visjon 2018».

Fruktbart Interreg-prosjekt

For første gang siden de lokale ildsjelene startet arbeidet på 80-tallet er det registrert et fjellrev-kull på Kjølifjellet i Tydal. Sammen med Sylane har dette området vært i fokus for prosjektet «Felles fjellrev».

Vellykket instrumenteringskonferanse

Den første Instrumenteringskonferansen for olje og gassnæringen ble en ubetinget suksess. Konferansen – den første av sitt slag i Trøndelag – ble arrangert av Høgskolen i Sør-Trøndelag blant annet i samarbeid med interregprosjektet «Grenseløst miljø for innovasjon, forskning og utdanning» (GIFU).

Godt håndverk i avsluttet prosjekt

Interreg-prosjektet «Kulturarvens håndverk» skapte merverdi både i form av en bok og avtale om fortsatt samarbeid mellom prosjektdeltakerne.