Program: Nordens Grønne Belte

Utvikler norsk-svensk bygningsvern

Interreg Sverige-Norge-prosjektet «Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern», som starter opp i juli. Målet er å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa.

God hjelp til nye søkere

Sekretariatet for Sverige-Norge-programmet inviterer prosjektpartnere til individuelle møter før den andre søkerrunden åpner.

Ung innovasjon i fokus

Unge mennesker står i fokus når partnere i Norge og Sverige skal dekke morgendagens kompetansebehov.

Første runde avsluttet

Interreg VA Sverige-Norge mottok 33 søknader i den første utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter.