Tema: Bedriftsutvikling for SMB (2014-2020)

Prosjektet RIGHT med rett kompetanse for fremtiden

Forfatter: Shima Souraki, Vestland fylkeskommune (oversatt og bearbeidet) Regioner i skiftende tider Alle regioner står overfor raskt skiftende og uforutsigbare samfunnsutfordringer. Grønne, digitale og inkluderende strategier er nødvendig for å…

Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Marin næringsutvikling er i…

Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

Bakgrunn og forankring Tre sterke regioner hvor opplevelser innen matturisme er en viktig del av den strategiske forankringen. Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med næringsutvikling og…

C-moment øker jobbmuligheter for unge i distriktene

Unge mennesker forlater distriktene fordi de ikke finner interessante jobber. Det er derfor behov for nytenkning og for å utvikle kunnskapsbaserte eller kreative virksomheter. Disse må tilby attraktive jobber for…

Welcome!

Økt internasjonal attraksjons- og konkurransekraft hos bedriftene i opplevelsesnæringen i Trøndelag og Jämtland Härjedalen og satsing på helårs turisme. Dette skaper vi gjennom økt kunnskap og kjennskap til regionen og…

Side 1 av 70
12345...70