Craft Go! Et prosjekt som kombinerer håndverksfaget med turisme. Deltakende bedrifter mangedobler omsetningen.

Craft Go! er ett prosjekt som vil bidra til forretningsutvikling på basis av tradisjonelt håndverk og formgivning.  De øker antallet jobber i selskaper, mikrobedrifter og nyetableringer. Videre vil de øke veksten av bedrifter innen tradisjonelt håndverk, mat og drikke og design. Prosjektet vil således bidra til bedre forhold for nyetableringer i denne sektoren. Prosjektet kombinerer videre håndverksfaget med turisme. Deltakende bedrifter mangedobler omsetningen.

Craft-Go! er et interregionalt EU-prosjekt gjennom Interreg Øresund, Kattegat og Skagerrak. Bedrifter fra fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo deltar.

Forretningsutvikling og innovasjon

Prosjektet har partnere som Krinova Incubator & Science Park, Development Center UMT og Norges Vel/Håndlaget, som vil dele sin spisskompetanse innen virksomhet, forretningsutvikling og innovasjon.

-Det aller beste med CraftGo! Er at jeg har fått mer mot til å tro på mine egne ideer og til å fortelle mine egne historier. Jeg har til og med fått mer inspirasjon og trygghet til å tenke nytt, sier Grethe Othilie Gullaksen, som driver et lite keramikkverksted, Othilies Keramikk, på Justøya utenfor Lillesand.

Grethe Othilie Gullaksen, som driver et lite keramikkverksted, Othilies Keramikk, på Justøya utenfor Lillesand
Grethe Othilie Gullaksen driver keramikkverkstedet Othilies Keramikk

Deltakende bedrifter mangedobler omsetningen

Dette prosjektet kommer til å få et lengere liv gjennom Håndlaget. Det er stor interesse blant håndverksbedrifter både i Sverige og Danmark for å bli med i nettverket. Dette skyldes at de foreløpig ikke har tenkt på muligheten for å kombinere håndverksfaget med turisme.

I videreføringen av Craft Go! Vil Håndtlaget tilrettelegger for at butikk og resepsjon og at det er et produksjonslokale som er tilrettelagt for besøkende hos de deltakende bedriftene. Gjester skal få muligheten til å se håndverkere, snakke med dem og observere hvordan de utøver sitt håndverk med egne øyne.

Et eksempel er Skaugum bestikk som har bestemt seg for å lage et fortellerteater for barn. Gjennom denne historiefortellingen, nært på sine besøkende, har de økt sin omsetning med 400 prosent!

Håndlaget har nå over 20 bedrifter fra hele landet som ønsker å bli medlem av nettverket. Dette viser at Interreg-prosjektet lever videre og skaper varig verdiskapning.

Historiefortelling for å skape attraktive besøksmål

I Craft Go!-prosjektet bruker vi konseptet «Levende håndverksbedrifter» som er utviklet for Håndlaget. Konseptet hjelper håndverkere til å bli attraktive og bærekraftige besøksmål. Herunder kommer krysskoblingen mellom næringene håndverk og turisme.

Kulturarven kan bidra til å skape en historie rundt selskapet gjennom historiefortelling, knytte virksomheten til et bestemt sted, eller adressere produksjonen av et eldre design.

Også du som i nær fremtid ønsker å starte eget firma kan søke om å bli med i programmet som starter i februar 2022. Påmeldingsfrist er 22. oktober. Vi starter med en kick-off på Regionmuseet I Kristianstad i Sverige den 9. – 10. februar 2022.

For mer informasjon se prosjektet Craft Go’ sin nettside

Norsk prosjektleder er Norges Vel/Håndlaget, som er  medlem av den internasjonale organisasjonen Economusee.

Følg gjerne Håndlaget-nettverket på Facebook.

Kontaktperson:
Per Gunnar Hettervik
Seniorrådgiver mat, kultur og opplevelser
Epost: per.gunnar.hettervik@norgesvel.no
Tel: +47 480 92 305
Epost: Per.Gunnar.Hettervik@norgesvel.no