Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Marin næringsutvikling er i startfasen, men det er et stort potensial for å utvikle flere bedrifter som bruker havet og dets ressurser på en bærekraftig måte i sin forretnings. Det er dette prosjektet Marin Grenseforum Skagerrak jobber for, og resultatene så langt er meget gode.

Prosjektet Marin Grenseforum Skagerrak er et ambisiøst norsk-svensk samarbeide som startet i 2019 og varer til juni 2022. Så langt har vi etablert nye nettverk, og gitt støtte til 35 bedrifter gjennom workshops og kunnskapsseminarer. En rekke nye bedrifter er startet. “Det skaper blant annet korte veier til beslutningstakere og gjør det enklere å dra veksler på kunnskapen som svenske aktører sitter på”, sier Petter Bjørge ved Storm Østers om støtten han har fått fra prosjektet.

Alger og østers i fokus

Østers, blåskjell og alger har vært i fokus, og det er også i disse næringene at prosjektet har startet to ulike nettverk. Her møtes gründere 2 – 3 ganger i året for å utveksle tanker, ideer eller lytte til siste nytt fra forskning. Ut fra disse nettverkene har gründerne også gått sammen og startet det nye industrirådet Svensk havbruk og sjømat.

Ved Tjärnö Marine Laboratorium har prosjektet utviklet Sveriges første Marine Nyttehave, hvor ulike arter har blitt lagret og dyrket i sjøen. Formålet er å spre kunnskap om Skagerrak og skape interesse for bærekraftig havsutvikling. Satsingen har fått stor medieoppmerksomhet, noe som viser den store interessen og nysgjerrigheten som finnes for dette.

Norge og Sverige har mye å lære av hverandre. Kunnskapsdeling er en stor grenseoverskridende regional merverdi. Norge er en sterk sjømatnasjon, men Skagerrak er ikke i like sterk  som Nordsjøen. Bohuslän var tidlig ute med kystsoneplanlegging, men virksomhetene begynner å vokse. Sammen ønsker vi å skape en større kritisk masse av bedrifter som kan etablere seg i et internasjonalt voksende marked. Vi bidrar til EUs mål om blå vekst, som Agenda 2030 mål 14.

Petter Bjørge, Storm Østers Bilde: Marin Grenseforum Skagerrak
Petter Bjørge, Storm Østers Bilde: Marin Grenseforum Skagerrak

Prosjektet involverer også myndigheter, forskere og politikere

Lovverk, maritim forvaltning og forskning skaper rammene for bærekraftig marin næringsutvikling. Derfor gjennomfører prosjektet også aktiviteter for å samle svenske og norske forskere som er interessert i Skagerrak-miljøet fra Göteborgs universitet og Havforskningsinstituttet.

Det er også behov for langsiktig politisk samarbeid på regionalt nivå mellom Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen. De to regionene deler felles oppgaver i å fremme næringsutvikling og har behov for å løfte disse perspektivene til nasjonale og internasjonale myndigheter som påvirker utviklingen og bruken av Skagerrak.

Prosjektet drives av Svinesundskomiteen, Viken fylkeskommune, Västra Götalands länsstyre, Göteborgs universitet / Tjärnö Marine Laboratorium. Finansiører er Interreg Norge-Sverige, Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune, kommuner og bedrifter.

Les mer om prosjektet på www.produktivtskagerrak.com

Lenker

Marin Grenseforum Skagerrak

Svinesundskomiteen

Viken fylkeskommune

Västra Götalands länsstyre

Göteborgs universitet / Tjärnö Marine Laboratorium

Storm Østers

Marint Grenseforum Skagerrak – interreg.no