Tema: Bedriftsutvikling for SMB (2014-2020)

Road-CSR

Konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) står høyt på dagsordenen hos EU-kommisjonen. I etterkant av økonomiske krise er det en utbredt forventning om at bedrifter skal være mer transparente…

Visit Arctic II

Den viktigste målsettingen i Visit Arctic Europe II (VAE) er å øke reiselivets kapasitet, skape nye helårsbaserte arbeidsplasser, samt øke muligheten for å investere og starte bedrifter i den arktiske…

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region» jobber for at regionen blir internasjonalt ledende innen bioøknomi, basert på skogsindustri. Små-og mellomstore bedrifter skal oppnå økt vekst gjennom innovasjonsstøtte, utvikling og prosjektprosesser. Prosjektet skal både…

Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Prosjektet er en grenseoverskridende satsing mellom to av de fremste miljøene for oppstartsbedrifter i Midt-Norge/Sverige. Prosjektet vil gi oppstartsbedrifter i Nordens Grønne Belte økt internasjonal konkurransekraft og økt evne til…