Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

Bakgrunn og forankring

Tre sterke regioner hvor opplevelser innen matturisme er en viktig del av den strategiske forankringen. Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med næringsutvikling og kompetanseheving innen landbruksproduksjon, lokal matforedling og turisme i sine respektive geografiske områder.

I 2016 gjennomførte Innovasjon Norge en undersøkelse der konklusjonen var at «Trøndelag ligger et hestehode foran resten av landet når det gjelder bruk av lokal mat og drikke i turismen”. Jämtland Härjedalen har den største andelen mathåndverkere i hele landet med bl.a. 32 White Guide-restauranter og ble det første GMO-frie fylket i Sverige i 2009. Med 3,1 millioner kommersielle gjestedøgn har regionen salg
5,14 milliarder sek.

Västernorrland ønsker å styrke sin posisjon som digital pilotregion. I deres utviklingsstrategi er hovedfokus på regionale smaksopplevelser med lokal matproduksjon som grunnlag.

Med disse forholdene er det et enormt potensial for helheten breddegraden til å bli Nordens mest attraktive region for bærekraftig måltidsturisme.

Det er dyktige kompetansemiljøer på begge sider av grensen. Hva vi trenger å gjøre nå er å skape optimale forhold for å kunne vokse
videre som en smaksdestinasjon og dra nytte av den eksisterende kompetansen i bransjen.

Mål for prosjektet

 • Opprette et eksisterende digitalt kunnskapssenter
 • Utvikle nye digitale metoder for kompetanseutvikling (f.eks. Food Hackathons)
 • Øke andelen lokalmat på arrangementer
 • Design en tydelig kommuniserbar felles visjon og historie der gründere har et felles engasjement
 • Øke verdiskaping og lønnsomhet for produsenter og erfaring
 • Minst 100 bedrifter har etablert kontakter/samarbeid med bedrifter i andre geografiske deler

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot mellomstore og små bedrifter som allerede i dag arbeid med mat og drikke samt opplevelser.

Norsk prosjekteier

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Kontakt

 • Kristine Rise

  Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

  +4790831316

  +4790831316

  Send e-post

Prosjektperiode

12.05.2018 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 380400 Kjell

Total: 87444 €

Andre partnere

Matnavet på Mære, Rørosmat, Trøndelag Reiseliv, Leader Höga Kusten, Statsforvalteren i Trøndelag