Samarbeider for å styrke kultur- og reiseliv over grensen

Fredrikstad kommune, Visit Fredrikstad og Hvaler og Østfold Kunstsenter har fått innvilget et stort Interreg-prosjekt sammen med svenske partnere. Nå skal samarbeidet mellom kultur- og reiseliv styrkes!

logo Interreg Sverige-Norge

Kultur- og reiselivsbransjen deler samme scene og publikum. Sammen bærer de stedets identitet og historie. Derfor er det viktig å styrke samarbeidet mellom disse næringene for å skape en helhetlig opplevelse for både innbyggere og besøkende.

Video: Destinasjonsledelse og opplevelsesnæring
Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad og Hvaler
Maya Nielsen, reiselivssjef Visit Fredrikstad og Hvaler

Både kultur- og reiseliv skaper opplevelser. Vi ønsker derfor å arbeide med begge bransjer som én felles opplevelsesnæring. Fredrikstad har et rikt kulturliv og et voksende reiseliv, og vi gleder oss til å knytte dette tettere sammen, sier prosjektleder Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad og Hvaler.

Fredrikstad kommune har lang erfaring med å søke prosjektmidler gjennom EUs Interreg-program, og glade for at vi nok en gang har fått tilslag på et prosjekt som skal bidra til ytterligere å styrke samarbeidet mellom kultursektor og reiseliv, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, direktør for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. 

Felles opplevelsesnæring

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan» går fra 2023-2025 og tar et viktig steg videre i arbeidet med å skape en felles opplevelsesnæring.

Prosjektet har som mål å styrke samarbeidet mellom aktører innen kultur og reiseliv,  som man samlet i dette prosjektet kaller opplevelsesnæring. Denne næringen skal ved prosjektets slutt ha etablert en langsiktig og bærekraftig samarbeidsmodell. De offentlige aktørene skal også ha fått økt kunnskap og forståelse for næringen slik at de bedre kan bidra til støtte og utvikling.

Mangfoldet av aktører innen kulturbransjen og reiselivet, opplevelsesnæringen, er prosjektets målgruppe. Når prosjektet er ferdig, vil kultur- og reiselivsbransjen ha etablert et langsiktig samarbeid og økte muligheter for bærekraftig næringsutvikling og pakketering. De offentlige aktørene skal ha utviklet kompetanse og roller for å støtte bedre utviklingen av opplevelsesnæringen.

Prosjektpartnere

Samarbeidspartnere er også Fyrbodals kommuneforbund og Västra Götalandsregionen.

Finansieringen av prosjektet kommer fra Interreg Sverige-Norge. Vi ser frem til mange givende aktiviteter, nye samarbeidsmuligheter og en styrket opplevelsesbransje!

Kontakt

Maya Nielsen

Visit Fredrikstad og Hvaler

+47 95 83 22 33

maya@visitfredrikstadhvaler.com

Reiselivssjef og norsk prosjektleder for prosjektet Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune