Tema: Bedriftsutvikling for SMB (2014-2020)

Lærer av de beste i Europa

Gjennom Interreg-prosjektene BSR-Quick og Quick IGA, har Håndverkerforeningen Trondheim, NHO Håndverk og Nordisk håndverksforum vært med på å løfte fram Europas aller beste håndverksutdanninger. På dette området kan Norge lære…

Ivret for Åttemillionerbyen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus var nylig i Europaparlamentet for å fortelle om behovet for bedre og raskere togforbindelser i «Åttemillionerbyen» Oslo-Gøteborg-København.

Side 70 av 70
1...6667686970