Prosjektet OSS (One Stop Shop) viderefører suksessen med oppstartshjelp for gründere

Det norskledede prosjektet OSS (One Stop Shop) har siden starten i 2018 ført til forbedret konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter. Dette har de gjort ved å innføre en rekke støtteordninger og praktiske digitale verktøy som forenkler oppstart av nye foretak. Nå videreføres suksessen i form av pilotprosjekter i to nye år.

Nyetablerte ordninger og verktøy utviklet i fase 1 av prosjektet har høstet mange lovord og gründerbedrifter melder tilbake om stor nytteverdi. Derfor har prosjektet fått støtte til å videreutvikle og fortsette satsingen i pilotprosjekter. Prosjektet har samarbeidspartnere fra Norge, Storbritannia, Bulgaria, Spania, Slovenia, Polen og Belgia.

I Norge har prosjektet resultert i en forbedret digital Gründerhjelp i Møre og Romsdal kalt hoppid.no. Der tilbys gratis hjelp til de som ønsker å starte bedrift eller videreutvikle sin forretningside. På hoppid.no tilbys hjelpeverktøy og introduksjonsvideoer. De stiller også en rekke lokale bedriftsrådgivere innenfor ulike områder til rådighet.

Stort potensiale i flere land og regioner

– Når et prosjekt virkelig lykkes er det viktig at man får mulighet til å fortsette utvikling, tilpasning og samarbeid for å skape varige verdier i de involverte regionene. Prosjektet har også potensiale til å spre seg utover de landene og regionene som er involvert per i dag, sier prosjektleder Malene Aaram Vike, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dermed er tonen og visjonen for fase 2 i prosjektet satt.

Helt konkret vil prosjektet nå gjennomføre to piloter. Den ene gjennomføres av OSS i Norge. Det tas i bruk erfaringer gjort i Slovenia om mentoring av gründere i grupper. OSS i Norge skal inkludere dette i sin egen gründertjeneste – både digitalt og fysisk. Den andre piloten handler om finansiering av sosialt entreprenørskap og styres fra Polen.

– Arbeidet som gjøres i de to pilotene vil bidra til en svært aktiv fase 2 i prosjektet der partnerne fortsetter å lære av hverandre, avslutter Malene Aaram Vike.

Den norske delegasjonen i prosjektet OSS i Bulgaria
Den norske delegasjonen i prosjektet OSS i Bulgaria. Fra venstre: Cecilia Lillthors (internasjonal rådgiver fylkeskommunen), Alfred Øverland (Innovasjon Norge), prosjektleder OSS Malene Aaram Vike (fylkeskommunen), May Britt Roald programleder hoppid.no (fylkeskommunen), Ingeborg Fagerlie Johannessen (hoppid.no Kristiansund Vindel)

Lavere andel nystartede bedrifter i Europa

Bakgrunnen for prosjektet er den relativt lavere andelen nystartede bedrifter i Europa sammenlignet med andre deler av verden (Asia eller USA). Det er behov for å tilby attraktive arbeidsplasser og bosteder for ungdom. Slik det er nå forlater mange unge regionene våre for å få et bedre liv.

Målet med prosjektet OSS har hele tiden vært å forbedre små og mellomstore bedrifters vekst, entreprenørferdigheter og evne til å overvinne definerte barrierer. Engasjement og vilje til å investere i langsiktig politikk er viktig for å øke antallet og kvaliteten på gründervirksomhet i de involverte regionene.

Konkrete og nyttige verktøy

I første fase bidro prosjektet til å utvikle 25 opplæringsvideoer og 10 case videoer på både norsk og engelsk. Her blir god gründerpraksis presentert på en lettfattelig måte. Dette er til hjelp for de som er i en tidlig fase i etableringen av ny bedrift. Løsningene har vist seg å være godt egnet også for andre land og regioner. Som eksempel har de i Storbritannia utviklet en prototype app for gründerhjelp. Den er nå i testfasen. Spania er i startgropen for å gjøre det samme.

Se Gründerhjelpen i Møre og Romsdal: hoppid.no

Du finner digitale verktøy for Oppstartshjelp i flere land og regioner her

Prosjektet OSS sin hjemmeside