Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling av kommuner og samfunn, med fokus på kunnskapsspredning, testing og økte innkjøp av nye fossilfrie kjøretøy, særlig med tanke på arbeidsmaskiner og elsykler. Prosjektet bygger videre på tidligere samarbeid, og har en solid basis i form av samforente politiske målsettinger i hele regionen.

Norsk prosjekteier

Viken fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 2 463 431 Kjell

Total: 1 122 421 €

Andre partnere

Kirkens Bymisjon Pedalen

Inspira Science Center

Dalsland Miljø- og energiforbund

Trollhättan Energi