CSHIPP

CSHIPP – (Clean Shipping Project Platform), bringer sammen prosjekter og organisasjoner som fokuserer på rent shipping-industri i Østersjøregionen. Formålet er å øke tilslutningen, kontakten og effekten av arbeidet som aktører med samme fokus arbeider med. På denne måten vil prosjektet gi en holistisk vinkling på hvordan Østersjøen kan bli mer bærekraftig.

Norsk prosjekteier

Meteroligisk institutt

Prosjektperiode

01.10.2018 - 30.09.2020

Budsjett

Total: 11 000 000 €

Andre partnere

Aalborg University, Denmark

ATI Küste GmbH – Association for Technology and Innovation, Germany

Centrum Balticum Foundation

Chalmers University of Technology, Sweden

Finnish Meteorological Institute, Finland

HELCOM, Finland

Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research, Germany

Maritime Development Center, Denmark

Maritime University of Szczecin, Poland

Norwegian Meteorological Institute, Norway

Swedish Environmental Research Institute, Sweden

Tallinn University of Technology, Estonia

The St. Petersburg House Property Owners Association, Russia

University of Turku, the Pan-European Institute, Finland