Barents on time

Hundrevis av reisende krysser grensene mellom Norge, Russland og Finland daglig. Men å reise med buss er ikke alltid den mest effektive og smidige formen for transport. Prosjektet Barents on time (BoT) skal gi grensekryssende passasjerer oppdaterte verktøy og tjenester for offentlig transport i nordområdene.

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.03.2019 - 30.11.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 68 103 EUR

Total: 258148 €