EVUE II

EVUE II (2013-2015) bygger videre på Oslo kommunes deltagelse i URBACT-prosjektet EVUE (2009-2013), som fokuserte på utvikling av ladestasjoner for elektriske biler. Oslo var på det tidspunktet i front på dette feltet, og hadde nyttige erfaringer å dele med de andre partnere. Samtidig ga nettverket muligheter for å hente inspirasjon fra andre storbyer.

I EVUE II har fem av de opprinnelig ni prosjektpartnerne jobbet videre med de lokale handlingsplanene, som de laget i EVUE.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

01.12.2013 - 31.03.2015

Budsjett

Norsk bidrag: 30 306 EUR

Total: 416 343 €

Andre partnere

Beja

Portugal

Frankfurt

Tyskland

Romania

Katowice

Polen