BRTL: Barentsregionen logistikk

Prosjektets formål er å implementere Felles Barents transportplan fra 2012 på regionalt nivå. Dvs. i praksis.

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Prosjektperiode

15.10.2018 - 31.10.2021

Budsjett

Total: 1 343 183 €

Andre partnere

Regional Council of Oulu region, Oulu, FINLAND
Regional Council of North Karelia, Joensuu, FINLAND
Regional Council of Lapland, Rovaniemi, FINLAND
Finnmark fylkeskommune, Vadsö, NORWAY
Troms fylkeskommune, Tromsö, NORWAY
Nordland fylkeskommune, Bodö, NORWAY
Norway Public Road Administration, Bodö, NORWAY
County Administrative Board of Norrbotten, Luleå, SWEDEN
County Administrative Board of Västerbotten, Umeå, SWEDEN
State Committee of Transport of Karelian Republic, Petrozavodsk, RUSSIA
Arkhangelsk Regional Road Administration, Arkhangelsk, RUSSIA
Strategic Partnership on economic and social development of the North-West federal district, St Petersburg, RUSSIA