NABL

Prosjektet skal sørge for bedre øst-vest passasje mellom transportkorridorer på Nordkalotten, samt grensekryssende mobilitet i Kolarctic-regionen.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.09.2019 - 31.12.2021