ecoINSIDE

ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Prosjektpartene vil utnytte ulik spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Innen solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og avfall og restressurser finnes grunnlag for nye partnerskap og potensial for å skape grenseregional merverdi. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Tre fokusområder:

Samtidig som vi utnytter styrkene i Indre Skandinavia som en raskt voksende Oslo-region og sterke industrielle tradisjoner, vil vi støtte overgangen til et dekarbonisert samfunn der tjenester utgjør en stadig viktigere del av samfunnsøkonomien. Gjennom å satse på morgendagens produkter innenfor solenergi, ressurshantering og bærekraftig bygg og å styrke tilbudet knyttet til tjenester innenfor disse områdene, vil vi gjøre en forskjell. Smart spesialisering for Indre Skandinavia er etter vår mening en ytterligere satsing på solenergi & energisystem, hantering av restressurser og bærekraftige bygg.

Mål

ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst i Indre Skandinavia.

  • En ledende klynge innen klimadrevet utvikling
  • Et velfungerende grenseoverskridede innovasjonssystem
  • Et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 4 980 000 Kjell

Total: 4 452 772 €

Prosjektnettside

http://ecoinside.nu/

Andre partnere

Det kongelige selskap for Norges Vel, Norsk Solenergiforening, Institutt for energiteknikk, NMBU, Hurdal kommune, Aurskog-Høland kommune, ØRAS, EGE, Greengas, ROAF, Asplan Viak, Multiconsult, FUSen, Bellona, HIOA, Tretorget, Energiråd Innlandet, Regionrådet for Sør-Østerdal, Østlandsforskning, Hedmark kunnskapspark, Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad, Magnor Næringshage, HIAS, Trysil kommune, NTNU (Høgskolen i Gjøvik), Klima- og energilaboratoriet på Otta/Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, Karlstads universitet, ByggDialog Dalarna og Högskolan Dalarna.