Serverte EU godbiter fra Interreg-samarbeidet

Hensikten med Brussel-besøket var å synliggjøre de gode resultatene som har kommet ut av prosjektet. Prosjektledere fra OREEC-teamet i Kunnskapsbyen Lillestrøm var sentrale representanter for begge prosjektene, da de presenterte seg for EU, under «European Week of Regions and Cities.»

– Gjennom Interreg-samarbeidet får vi delta i oppbyggingen av nye, spennende nettverk med læring på tvers av landegrensene – som også med på å skape ny næringsutvikling, sier administrerende direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

I forslaget til neste års statsbudsjett har også Kommunal- og moderniseringsdepartementet trukket fram betydningen av arbeidet i Interreg Sverige-Norge-programmet, ikke minst gjennom ecoINSIDE: «Opprettelsen av Solenergiklyngen i Innovasjon Norges Arenaprogram er et eksempel på resultat av Interreg-samarbeidet mellom solenergiaktører i Sverige og Norge.»

Fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen i Akershus fylkeskommune, som har vært del av ecoINSIDE, fortalte om Interregs betydning for å skape regional grønn vekst.

Godt likt i Brussel
Under sitt Brussel-besøk deltok prosjektlederne i ecoINSIDE på et side-event hos Nordic House, de fikk oppløftende tilbakemeldinger fra tilhørerne, som lot seg imponere over de konkrete resultatene prosjektet hadde oppnådd. Green Drive Region presenterte sitt arbeid for blant andre Axel Volkery i EU-kommisjonen, under et tilsvarende event hos Region Värmlands European Office.

Prosjektarbeidet i ecoINSIDE (og forløperen FEM) har virkelig båret frukter, først med testparken Glava Energy Center og deretter etableringen av Solenergiklyngen. Interreg-fellesskapet har bygget et robust svensk-norske samarbeidet om solenergi, med fokus på innovasjon, business og industri.

En annen avlegger fra ecoINSIDE-partnerskapet er Green Visits – en profesjonell besøksordning for internasjonale forretningsdelegasjoner som vil møte ledende norske bransjemiljøer innen grønn innovasjon. Opprettelsen av Green Visits ville ikke vært mulig uten bistand fra ecoINSIDE-nettverket.

Grenseløse transportutfordringer
Prosjektet Green Drive Region (som også er en avlegger etter FEM-prosjektet) arbeider for å redusere bruken av fossile brensler i trafikken og gjøre det lettere å etablere utslippsfri transport mellom Norge og Sverige. Gjennom et tett samarbeid med kommunene jobber Green Drive Region for å gjøre det enklere å bruke elbil. Et av tiltakene er å opprette flere hurtigladestasjoner.

GDR-prosjektet har også utarbeide et minimumsscenario for utbygging av hydrogenstasjoner for å muliggjøre bruken av hydrogenbiler over grensen mellom Østlandet og Midt-Sverige.

Prosjektlederne Kristina Dersjö og Daniel Bügel presenterte arbeidet i Green Drive Region, her sammen med Axel Volkery i EU-kommisjonen, hos Region Värmlands EU-kontor i Brussel.