Et skoleeksempel i bærekraftige anskaffelser

Interessen for bærekraftige anskaffelser er sterkt økende blant sentrale innkjøpere og toppledere, ikke minst i kommune på Nedre Romerike. Det var tydelig å se da Miljønettverk Nedre Romerike arrangerte et symposium om grønne offentlige anskaffelser, i Lillestrøm kultursenter 6. april. Nærmere hundre sentrale innkjøpere og toppledere fra kommunesektoren møtte opp.

Hvordan kommunene kan bidra til å skape en grønnere byggsektor, var et av fokusområdene på konferansen. Det var derfor naturlig at prosjektlederen for nye Bjørkelangen skole i Aurskog-Høland, Jens-Kristian Waaler, var invitert til å fortelle om kommunens spennende skoleprosjekt.

Stor besøksinteresse
– Det er blitt voldsom stor interesse for dette bygget. Vi har allerede hatt et 30-talls delegasjoner med til sammen godt over 400 personer på befaring av den nye skolen, forteller Jens-Kristian Waaler, kommunens prosjektleder for nye Bjørkelangen skole.

Waaler understreker at massivtre-prosjektet allerede gir klare miljø- og klimagevinster – uten å gå utover de økonomiske rammene for et tradisjonelt skolebygg.

LES MER: Massiv suksess for skolebygg

Både elevene og lærerne skryter av innemiljøet på den nye skolen. Det er ikke så rart, for det er rett og slett påfallende hvor lite støy det er inne i bygget. Trematerialene virker støydempende, noe som bidrar til et rolig og harmonisk skolemiljø.

Prosjektleder Jens-Kristian Waaler får bare godord fra rektor Anne Gry Enger, inspektør Hilde Høgne og assisterende rektor Anders Gaarder ved nye Bjørkelangen skole.

Viktig ecoINSIDE-partner
Aurskog-Høland kommune har gjennom sin deltakelse i Interreg-prosjektet ecoINSIDE vært en betydelig bidragsyter til å vise at det er økonomisk bærekraftig å satse på massivtre og fornybar energi. Nye Bjørkelangen skole er et skoleeksempel, rett og slett.

LES MER: Interreg-deltagelsen gir Aurskog-Høland nyttig kompetanse om energismarte bygg

Skolebyggets varmebehov dekkes av biobrensel. I tillegg forsynes bygget med om lag 25.000 kWh fra skolens eget solcelleanlegget. Som en del av solenergisatsingen har kommunen og Multiconsult – som også er en partner i ecoINSIDE – arrangert kurs om etablering og drift av solcelleanlegg.

LES MER: En grenseløs solskinnshistorie

Hovedentreprenøren HENT har utarbeidet et klimagassregnskap for materialbruk og energibruk, som tallfester den nye skolens klimagevinst. Bærekraftig materialvalg og effektive energiløsninger har sørger for at klimagassutslippet fra skolen er kuttet med 42 prosent.

Her kan du lese klimaregnskapet for Bjørkelangen skole

Nærmere hundre deltakere møtte opp for å høre om nye Bjørkelangen skole under symposiet om grønne offentlige anskaffelser.