Gjør forskning om endringer i musikkbransjen mer tilgjengelig

Interreg-prosjektet Music Innovation Inner Scandinavia (MINS) har tatt et kreativt grep om egen forskningsformidling og opprettet nettsiden forskommusik.se. Nettstedet og tilhørende Instagram-konto er opprettet for å nå ut med prosjektets resultater til musikkbransjen og andre aktører med interesse for popmusikk.

På nettsiden kan du lese fem populærvitenskapelige artikler basert på forskning gjort i MINS-prosjektet.

Imøtekommer utfordringer ved digitalisering
Musikkbransjen er både ledende og møter store utfordringer når det kommer til digitalisering. Bransjen har et stort behov for å forstå, tolke og møte de endringene som digitalisering innebærer. Dette stiller blant annet større krav til ny kunnskap og møteplasser for utveksling av erfaringer og nettverksbygging.

I løpet av prosjektperioden har Høgskolen Innlandet, Karlstad Universitet og Studiefrämjandet Örebro-Värmland arbeidet aktivt med å imøtekomme disse behovene gjennom grenseoverskridende samarbeid. MINS-prosjektet har fokusert på å skape de beste forholdene for en bærekraftig og konkurransedyktig musikkindustri som bidrar til en økonomisk sterk region og et attraktivt musikkmiljø. Ytterligere resultater fra prosjektet finner du i MINS sluttrapport.

Nytt prosjekt på trappene
Erfaringene fra MINS-prosjektet videreføres i det nye prosjektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, hvor arbeidet med å styrke regionens musikkliv gjennom forskning, utdanning og næringsutvikling i Hedmark og Värmland fortsetter.