Denne «drittbilen» skal bidra til bærekraftig transport i Indre Skandinavia

– Denne bilen kjører 350 meter på en bæsj. Det er en skikkelig drittbil.

Det sier HIAS’ sivilingeniør Stian Wadahl til Hamar Arbeiderblad. Selskapet har i en årrekke brukt kloakkslam til å produsere biogassen som driver en gassmotor ved det interkommunale avfallsselskapets renseanlegg på Ottestad. HIAS er i tillegg én av prosjektpartnerne i Interreg-prosjektet ecoINSIDE, som blant annet skal legge til rette for næringsutvikling basert på avfall og restråstoffer.

Fornybar framdrift
Nå har de funnet en ny og bedre måte å utnytte gassen på. Biogassen som produseres har til nå inneholdt for lite metan og for mye CO2 til å brukes som drivstoff i kjøretøy. Ved å omdanne biogassen til ren metangass, kan man produsere klimanøytralt drivstoff til biler, busser og andre transportmidler.

I samarbeid med blant annet Innovasjon Norge har HIAS investert 20 millioner kroner i et anlegg som omdanner biogassen til metan. Produksjonen startet opp i februar, og i løpet av første driftsår regner selskapet med å produsere drivstoff tilsvarende en halv million liter diesel. Det er nok til å dekke det årlige drivstoffbehovet til om lag 500 personbiler.

Virksomheten er lønnsom butikk for HIAS. Likevel er det, enn så lenge, kun HIAS’ egen «drittbil» som utnytter det klimavennlige drivstoffet lokalt.

– Gassen vi produserer pumpes over på tanker og sendes til Oslo hvor de blir solgt, sier Wadahl.

Ser muligheter i lokalt marked
På sikt satser HIAS på å utvikle det lokale transportmarkedet som målgruppe for biogassen. Blant annet skal renovasjonsselskapets søppelbiler med tid og stunder drives av hedmarkingenes kortreiste etterlatenskaper.

– Vi har satt dette som krav i anbudskonkurransen vi nå har lagt ut. De betyr at de neste som får kontrakt til å hente avfall, vil ha biler som går på vår biogass, sier Wadahl.

Her kan du se Hamar Arbeiderblads videoreportasje:

 

 

Om ecoINSIDE
ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet vekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Prosjektpartene vil utnytte ulik spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Innen solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og avfall og restressurser finnes grunnlag for nye partnerskap og potensial for å skape grenseregional merverdi. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

ecoINSIDE finansieres med Interreg-midler, av Hedmark og Akershus fylkeskommune, Dalarna, Värmland og innovative miljø i Indre Skandinavia. Prosjektet bygger videre på erfaringene fra Interreg FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø). Deler av konsortiet kan spores tilbake til et enda tidligere Interreg prosjekt, KNIS (Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia).