Samarbeider om bærekraftige avfallsløsninger

Gjennom ecoINSIDE-prosjektet fokuserer prosjektdeltakere på begge sider av Kjølen blant annet på å finne nye og smartere måter å håndtere restressurser på. Foruten å legge til rette for en mer bærekraftig utnyttelse av matavfall og slam, skal prosjektet bidra til næringsutvikling basert på biprodukter.

I løpet av det siste året har prosjektet gjennomført et case-studium av SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) for å se nærmere på nye og bærekraftige systemer for avfallshåndtering. Målet med undersøkelsen er å veilede kommuner og andre interessenter, i tillegg til å demonstrere hvordan likheter og ulikheter mellom landene kan danne basis for grenseoverskridende og robuste løsninger.

Nå er sluttrapporten klar. Denne kan du laste ned ved å trykke på lenken under denne artikkelen.