Gode eksempler på miljøvennlig trebruk løftes fram i Europa

To av de 11 eksemplene i studien «Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply Chain» kommer fra Hedmark. Hedmark fylkeskommune er medlem i Euromontana, og Tretorget, som en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, var fylkeskommunens samarbeidspartner for å finne fram til og beskrive de gode eksemplene.

– Det er inspirerende når lokale bedrifter blir løftet opp på denne måten, mener Ola Rostad i Tretorget. Foto: Astri Kløvstad, Norsk Skogbruk
– Det er inspirerende når lokale bedrifter blir løftet opp på denne måten, mener Ola Rostad i Tretorget. Foto: Astri Kløvstad, Norsk Skogbruk

– Det er moro når våre prosjekter oppnår en slik profilering, sier Ola Rostad som er delprosjektleder i ecoINSIDE.

Løftes frem i Europa
De to innovative eksemplene fra Hedmark som er med i den europeiske studiene er 3-visjon og Alvdal Royal.

Det norsk-svenske selskapet 3-visjon AS på Drevsjø i Engerdal og i Idre, produseres miljøvennlige byggeelementer i tre. Elementene kan brukes i alle typer bygninger. Det brukes ikke plast. Til og med isolasjonen er laget av tre. Det lager en pustende konstruksjonen, noe som er svært bra for innendørsklimaet.

– Denne rapporten blir fin vise fram til kundene, sier daglig leder for 3-visjon, Jarle Mosshäll.
Alvdal Royal er en innovativ behandlingsmåte for treverk, utvikla av Alvdal Skurlag. Treverket behandles med olje uten giftstoffer, og impregneringa kombineres med en tørkeprosess. Treverket leveres i flere farger. Skurlaget leverer flere typer produkter som er impregnert på denne måten, både tretak og takspon, terrassegolv, veggspon og bordkledning til hus.

De miljøvennlige byggeelementene fra 3-visjon er et godt eksempel på miljøvennlig og innovativ bruk av tre. Foto: 3-visjon AS
De miljøvennlige byggeelementene fra 3-visjon er et godt eksempel på miljøvennlig og innovativ bruk av tre. Foto: 3-visjon AS

Innovasjon og sirkulær økonomi
Euromontana har lagd en studie om innovasjon og sirkulær økonomi i skog- og trebruk. Studien inneholder følgende fire hovedtema:
• Det politiske rammeverket rundt sirkulærøkonomien (mest innen EU)
• Visjoner for hele forsyningskjeden innen skog- og trebruk i fjellområda
• Verktøy, instrumenter og framgangsmåter for å utvikle sirkulærøkonomien i skogbruket
• Gode eksempler fra skogbruk og treforedling
Alle medlemmene i Euromontana ble utfordret til å sende inn gode eksempler fra skogbruk og treforedling. Disse ble presentert og diskutert på en workshop i Skrad, Kroatia, i november 2016.

Vil du lese mer om de gode eksemplene? Sluttrapporten Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply: How to close the loop? finner du under denne artikkelen.