Prisvinnende bibliotek i Latvia er bygget på EØS-midler og Interreg-kunnskap

Det høstes fortsatt frukter etter Interreg-prosjektet FEM og det gode samarbeidet mellom Tretorget, Regionrådet for Sør-Østerdal og Våler kommune.

– Her er erfaringene fra Interreg ført videre til Latvia, med svært gode resultater, påpeker Ola Rostad i Tretorget.

Energieffektivt bygg
Biblioteket «Sala» ble bygget med norske EØS-midler. Sala som er et forretningssenter-bibliotek, ble i det alt vesentlige oppført i tre. Tretorget har – sammen med andre partnere i Interreg-prosjektene FEM og ecoINSIDE – bidratt inn i prosjektet med kunnskapsoverføring om energieffektive trebygg. Resultatet et blitt et svært energieffektivt bibliotekbygg, med et beregnet årlig energiforbruk bare 14,7 kWh/kvm.

Fremmer gode bygg
Kontakten med Aloja kommune i Latvia er et resultat av en EØS match-making konferanse i Riga, som førte til at Våler kommune tok ballen som norsk partner i prosjektet. 30. mars ble det nye biblioteket kåret til det tredje beste bygget i en konkurranse om det beste offentlige bygget i Latvia i 2016. Konkurransen hadde som formål å fremme gode bygg med godt design og bygg, motivere næringen, samt å fremme faglig utvikling og kvalitet i industrien. Selve prisutdelingen skjedde i det storslåtte nasjonalbiblioteket i Riga.

sala_monum