Utveksler kunnskap på tvers av prosjektene

Han forteller at ecoINSIDE-partnere både på svensk norsk side har bidratt ved å legge til rette for studiebesøk og andre kontakter for IMTRIS-prosjektet, som også er en del av Interreg Sverige-Norge-familien. Gjennom sine gode kontakter med virksomheter, har ecoINSIDE vært et avgjørende bindeledd mellom akademia og næringslivet i IMTRIS, som er står for «Innovasjon Med Tre i Region Indre Skandinavia». Prosjektet skal knytte næringsliv og forskning tettere sammen.

Gjenbruk av nettverk
ecoINSIDE nyter også godt av informasjonsutvekslingen mellom prosjektene, påpeker Rostad.

– IMTRIS får tilgang på flere FOU-prosjekter, mens ecoINSIDE får nyte godt av de innovasjonene dette resulterer i, sier han.

Samarbeidet på tvers av Interreg-prosjektene gjør at begge prosjektene lykkes bedre.

– Ja. Dette skaper en vinn-vinn-situasjon, sier Rostad.

Mange jern i ilden
Tretorget arbeider for å bidra til å utvikle ny skog- og trebaserte aktivitet, og er samtidig et innovasjonssenter som bidrar til bedre resultater hos etablerte virksomheter.

– Involvering i skandinavisk samarbeid gjennom Interreg-prosjekter og på annen måte, bidrar til at vi kan gjøre dette bedre og mer effektivt, påpeker Rostad.

I ecoINSIDE har Tretorget ansvaret for arbeidspakken om bærekraftig bygg.