Sverige-Norge-programmet er klart

Det er tett mellom oppstartsmarkeringene om dagen, og i forrige uke var det Sverige-Norge-programmets tur til å sparke i gang en ny programperiode. Det hele gikk av stabelen på Stratos i Oslo, og i likhet med lignende begivenheter var det også denne gangen satt av tid til både tilbakeblikk på forrige periode, samt nyttig informasjon før neste periode starter for alvor.

Temaspissing og resultatfokus

Nytt for perioden er spissede tematiske prioriteringer i de ulike programmene. Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

• Innovative miljøer (35 % av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.

• Økt konkurransekraft og entreprenørskap (30 % av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.

• Natur- og kulturarv (10 % av midlene).

• Bærekraftig transport (10 % av midlene).

• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 % av midlene).

Til sammen vil 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter. For å motivere større prosjektdeltakelse fra private bedrifter inn i prosjektene åpnes det i den nye perioden opp for at private midler også kan utløse offentlig finansiering.

Samtidig legges det opp til et sterkere resultatfokus.

– Det nye norske statsbudsjettet legger opp til samme finansiering av Interreg som i foregående periode. Det er viktig å kunne måle bruken av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine virkemidler for å kunne argumentere for en eventuell økning av bevilgninger, sa statssekretær Jardar Jensen i sitt innlegg.

Merverdi og forankring

Også det grenseregionale utbyttet får et forsterket fokus, meldte programansvarlig Anita Sandell:

– Før man går inn i et prosjekt bør man spørre seg; er problemet eller utfordringen vi ønsker å løse grenseoverskridende? Med andre ord, kan det løses bedre ved å samarbeide over grenser?

Ifølge Sandell er det avgjørende å få på plass lokal en tydelig forankring lokalt og i eierorganisasjonen. I prosjektutvelgelsen er det viktig å tenke på hvem som skal delta for at de enkelte prosjektene skal ha en effekt også etter at prosjektperioden er over.

Programforslaget godkjennes senest i februar 2015. Til høyre for denne artikkelen finner du både programforslag og presentasjoner fra oppstartskonferansen.

interregV_oppstartskonferanse_jardar_jensen

Statssekretær Jardar Jensen understreket viktigheten av god resultatformidling.