Nabosamarbeid: Nu kör vi!

Målet med konferansen er å spre kunnskap om det nye Interreg Sverige-Norge-programmet, utveksle erfaringer og synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Begrenset antall plasser

Konferansen arrangeres på Stratos konferanse & selskapslokale (Youngstorget) i Oslo fra 28. til 29. oktober 2014. Konferanseavgiften er 600 kroner. Deltakerne må bestille og dekke reise og opphold, men arrangørene har reservert 30 rom på Hotel Bristol i Kristian IVs gate 7. Ønsker du å benytte dette tilbudet, oppgi bookingreferanse 281014REGI for å oppnå spesialpris. Rom bookes på epost til post@bristol.no. Påmeldingsfrist er 20. oktober. Antall deltakere er begrenset til 150, så det kan lønne seg å registrere seg tidlig.

Du melder deg på her.

Konferansen legger vekt på sentrale temaer som er valgt ut som fokusområder i neste periode – innovative miljøer, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftige transporter og sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet.

Lenke til fullstendig program og påmelding finner du til høyre for denne artikkelen.IVA-sverigenorge_630