Sverige- Norge: Første runde over nyttår

Frist for innsending av søknader er satt til 20. februar, med endelig prosjektutvelgelse senere i vår.

Nytt for perioden er spissede tematiske prioriteringer i de ulike programmene. Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

• Innovative miljøer (30 % av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap (35 % av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.
• Natur- og kulturarv (10 % av midlene).
• Bærekraftig transport (10 % av midlene).
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 % av midlene).

Til sammen vil 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter. For å motivere større prosjektdeltakelse fra private bedrifter inn i prosjektene åpnes det i den nye perioden opp for at private midler også kan utløse offentlig finansiering.

Samtidig legges det opp til et sterkere resultatfokus.

I forbindelse med søknadsrundene arrangerer interregsekretariatet informasjonsmøter. Første møte arrangeres i Åre den 3. desember, samt i Sarpsborg 8. desember. Her vil det bli informasjon om retningslinjer og muligheter i det nye programmet. Etter lunsj tilbyr vil individuelle prosjektmøter, der potensielle prosjekter får mulighet til å treffe sekretariatet i 30 minutter for diskusjon og spørsmål om prosjektidéen.

Søknadsskjema og annen relevant informasjon vil gjøres tilgjengelig via programmets nettsider like over nyttår.

Sverige-Norge_650x250px

Sverige-Norge-programmet er delt inn i tre underprogram: Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grenseløst Samarbeid.