Tilbake

Sverige- Norge: Første runde over nyttår

Første utlysningsrunde i Interreg VA Sverige Norge åpner 15. januar.

Frist for innsending av søknader er satt til 20. februar, med endelig prosjektutvelgelse senere i vår.

Nytt for perioden er spissede tematiske prioriteringer i de ulike programmene. Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

• Innovative miljøer (30 % av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap (35 % av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.
• Natur- og kulturarv (10 % av midlene).
• Bærekraftig transport (10 % av midlene).
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 % av midlene).

Til sammen vil 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter. For å motivere større prosjektdeltakelse fra private bedrifter inn i prosjektene åpnes det i den nye perioden opp for at private midler også kan utløse offentlig finansiering.

Samtidig legges det opp til et sterkere resultatfokus.

I forbindelse med søknadsrundene arrangerer interregsekretariatet informasjonsmøter. Første møte arrangeres i Åre den 3. desember, samt i Sarpsborg 8. desember. Her vil det bli informasjon om retningslinjer og muligheter i det nye programmet. Etter lunsj tilbyr vil individuelle prosjektmøter, der potensielle prosjekter får mulighet til å treffe sekretariatet i 30 minutter for diskusjon og spørsmål om prosjektidéen.

Søknadsskjema og annen relevant informasjon vil gjøres tilgjengelig via programmets nettsider like over nyttår.

Sverige-Norge_650x250px

Sverige-Norge-programmet er delt inn i tre underprogram: Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grenseløst Samarbeid.

Kontakt

 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41

  +47 913 45 080

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19

  +47 922 19 777

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Haabeth, Jørn

  Østfold fylkeskommune

  +47 47292684

  Send e-post

  Kontaktperson for norsk forvaltende organisasjon for Øresund-Kattegat-Skagerrak og kontaktperson Sverige-Norge, Grenseløst samarbeid.

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

Tilbake