Kommisjonen har godkjent Sverige-Norge

Europakommisjonen har brukt den siste ordinære arbeidsuka før jul til å sette godkjentstempel på en rekke samarbeidsprogram. Onsdag var det det grenseregionale Sverige-Norge-programmet sin tur til å sprette champagnen.

Første utlysning av prosjektstøtte åpner 15. januar, med frist 20. februar. Nytt for perioden er spissede tematiske prioriteringer i de ulike programmene. Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

• Innovative miljøer (30 % av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap (35 % av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.
• Natur- og kulturarv (10 % av midlene).
• Bærekraftig transport (10 % av midlene).
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 % av midlene).

Les mer: Første runde over nyttår