Kunstprosjekt med ambisjoner

Internett har hatt en sentral plass i prosjektet som ved avslutningen i juni 2014 omfattet 324 aktører i Nord- og Sør-Trøndelag, Jämtlandsregionen og Västernorrlands län.

Prosjektet har blandt annet arrangert tre ulike sammenkoblede arrangementer der kunstnere på begge sider av grensen fikk presentere sine idéer som en såkalt pitchpresentasjon. Dette innebærer at kunstneren på fem minutter skulle presentere sitt prosjekt muntlig illustrert med 15 bilder á 20 sekunder. Denne pitchpresentasjoen ble så vist samtidig på begge sider av grensen via Skype.

Resultatet av de tre aktivitetene – BlindArt/Pitching mellom Trondheim (Atelier Ilsvika) og Östersund (Härke konstcentrum), Verdal og Ånge (Kulturbanken 2.0) samt Trondheim (Lademoen kunstnersverksteder) og Härnösand (Technichus) – ble 23 prosjekt/pitcher hvorav 20 finnes på hjemmesiden til prosjektet.

På tross av visse tekniske begrensninger i overføringene var responsen blandt deltagerne overveldende positiv, og formatet for arrangementene ga god mulighet til spredning av prosjektidéer og samarbeid fra kyst til kyst.

Nettsiden har på mange måter vært kommunikajonsnavet for prosjektet. Her har resultatene av aktivitene blitt publisert, og den har sammen med Facebook fungert som kommunikasjonskanal for deltakerne. Nettsiden vil også bli sentral i ambisjonene om i neste steg å utvide prosjektet til i første omgang Grønland og Finland, men på sikt å favne rundt hele kloden langs 62. og 63. breddegrad.

Målsettingen er klar: Innen 10 år skal nettverket knyttes jorden rundt på disse to breddegradene.

Les mer i brosjyren til høyre, samt på prosjektets hjemmeside.