Trekkes mot det nordiske lyset

Midtnorsk filmregion er et samarbeid mellom Västernorrland, Jämtland og Trøndelag som har som mål å trekke til seg filminnspillinger til begge sider av grensen. Samtidig har prosjektet fått på plass kompetansen som skal til for å ivareta behovene til både filmstjerner og mindre prominente produksjonsmedarbeidere. Allerede i 2010 lyktes filmnettverket med å lande den første storfisken: Da kom Hollywood-stjernen George Clooney til Jämtland i forbindelse med innspillingen av storfilmen «The American».

Legger til rette

I ettertid har prosjektpartnerne reist til Berlin, Cannes og andre festivalbyer for å markedsføre regionen som location for filminnspillinger. Samtidig sørger nettverket for å ordne rafting, snøscooterkjøring, overnatting, finne riktig location og alt det andre som må på plass før kameraene kan rulle.

– Det kan være så spesifikt som et «trolsk skogstjern med bjørkeskog til høyre». Derfor er det viktig at vi har et godt kontaktnett og dyktige speidere som kan levere bildene raskt. Tempo og kvalitet er avgjørende, sier prosjektleder Eva Aspling, som også var en av initiativtakerne til nettverket. Med lang filmerfaring er hun ikke ukjent med hvilke kvaliteter som finnes i det midtnordiske grensebeltet.

– Mange søker akkurat denne typen miljøer. Vi kan tilby både fjell, by, innsjøer, hav, landsbygd og skog innenfor en rimelig avstand. Dessuten har vi sikker snøtilgang og flere timer med dagslys sammenlignet med områder lenger nord i Skandinavia. Slike ting teller for kostbare produksjoner, sier prosjektlederen.

Setter regionen på filmkartet

Prosjektet, som ble avsluttet i august, kan se tilbake på en smått imponerende portefølje av spillefilmer og reklameproduksjoner som helt eller delvis er spilt inn i regionen.

– «The American» var ekstrem. Den krevde 100 personer, dobbelt så mange som en svensk filminnspilling. Før innspillingen arrangerte vi workshops for lokale filmarbeidere, slik at de skulle ha kjennskap til alle begrepene på filmsettet. Men det var en kort innspilling, bare seks dager. Den norske filmen «Hjem til jul» førte til stor lokal verdiskaping. Da bodde 50 personer på hotell, spiste og handlet, i seks uker, oppsummerer Aspling.

I 2010 besøkte George Clooney Jämtland i forbindelse med filminspilling. Foto: Michael Vlasaty
I 2010 besøkte George Clooney Jämtland i forbindelse med filminspilling. Foto: Michael Vlasaty
Storslagne naturmiljøer trekker filmprodusenter fra hele verden til Midtnorden. Foto: Interreg Sverige-Norge
Storslagne naturmiljøer trekker filmprodusenter fra hele verden til Midtnorden. Foto: Interreg Sverige-Norge