Vaajma stanset flyttestrømmen

Det er fasiten etter at sluttsteken en satt for det midtskandinaviske regionprosjektet Vaajma, som omfatter de nordtrønderske kommunene Lierne og Røyrvik, samt Strömsund og Krokom i Jämtland. I sluttrapporten konkluderer prosjektdeltakerne med at fire av seks hovedmål er innfridd siden prosjektet startet opp 1. januar 2012. Prosjektet har blant annet bidratt til å stanse nettoutflyttingen fra området. I tillegg er sysselsettingen opprettholdt.

Fakta: Regionprosjekt Vaajma

Grenseløst politisamarbeid

– Vi er rimelig godt fornøyde, men kan ikke være 100 prosent tilfredse når vi ikke har full måloppnåelse. Men prosjektet har ikke vært forgjeves, sier hovedprosjektleder Kjell Schive til Trønder-Avisa. Han viser til at prosjektet har greid å etablere flere vellykkede samarbeid i den ei utredning om politisamarbeid kapasitet i helsesektoren, og det er etablert et formalisert samarbeid mellom reiselivsaktører i grenseregionen.– Det er også satset på entreprenørskap i ungdomsskolen og det er gjennomført ei utredning om politisamarbeid over riksgrensen, forteller Schive. Sistnevnte tiltak har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og skal nå følges opp av regionale og nasjonale politimyndigheter.

Grep ikke muligheten

Samtidig har prosjektpartnerne hatt utfordringer på veien. Erfaringene fra Vaajma-prosjektet viser blant annet at det kan være vanskelig å prøve ut nye virkemiddel i den norske og svenske distriktspolitikken.– Vi har ikke lyktes med å få sentrale myndigheter til i Stockholm og Oslo til å gjennomføre pilottiltak i regionen, til tross for at regionen har skapt en samarbeidsorganisasjon som kunne ha gitt de sentrale myndighetene unike muligheter i distrikts- og regionalpolitikken. Dessverre så grep de ikke den muligheten, sier Schive.

Videre mener Schive at prosjektet ikke har lykkes med å integrere prosjektarbeidet i kommuneadministrasjonene i tilstrekkelig grad.

Likevel viser evalueringen at prosjektet har gitt gode resultater på viktige samfunnsområder.

– Det aller viktigste som står igjen er igjen etter prosjektet er de svært tydelige og velfungerende samarbeidskanalene over riksgrensen, sier seniorkonsulent Mats Kuhlander i Oxford Research AB til Trønder-Avisa.

Det gode samarbeidsklimaet skal utnyttes i det videre utviklingsarbeidet i regionen. Kommunene viderefører nå samarbeidet på 21 ulike områder.