Utvikler norsk-svensk bygningsvern

– Et av målene med prosjektet er at disse små bedriftene skal bygge nettverk, samarbeide og stå sterkere som tilbydere sammen, sier Per Reidar Næss.

Når eldre bygninger skal restaureres og utbedres, ønsker mange å gjøre dette ved hjelp av de tradisjonelle håndverksteknikkene som gir bygget et autentisk utseende. Det er imidlertid ikke lett å finne kvalifisert personell som kan ta på seg slike jobber, til tross for at det i Trøndelag og Jämtland er en rekke bedrifter som har kompetanse på tradisjonelt bygningsvern.

Fragmentert håndverksmiljø

– Noe av problemet er at tilbyderne er mange små og mellomstore bedrifter, som har kompetanse på hver sin lille bit av restaureringsarbeidet. Dermed blir det fragmentert, og ikke lett å orientere seg i for de som ønsker å kjøpe tjenestene, sier Næss.

Prosjektet «Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern» ledes av Trøndelag Forskning og Utvikling på norsk side, Jamtli i Østersund er prosjektleder på svensk side.

Tre hovedmål

I løpet av perioden 2015 – 2018 skal prosjektet nå følgende mål:

• Tradisjonshåndverkere og leverandører av trevirke i Trøndelag-Jämtlandsregionen skal bli kjent med hverandre, utvikle kompetansen sin i tradisjonshåndverk og bygge nettverk slik at de står sterkere som tilbydere av tjenester.

• Huseiere og offentlige rådgivende etater skal få bedre bestillerkompetanse og beslutningsgrunnlag gjennom en sertifisering eller kvalitetsmerking av tradisjonshåndverkere.

• Flere ungdommer skal få lyst og mulighet til å utdanne seg innen tradisjonshåndverk knyttet til tre.

Det totale budsjettet for prosjektet er cirka 10 millioner kroner på svensk side og litt over 4 millioner kroner på norsk side. Prosjektet på norsk side er finansiert av norske Interreg-midler, bevilgninger fra de to trønderske fylkeskommunene, VRI Trøndelag, TFoU og prosjektets øvrige samarbeidspartnere.

Lagre spesialtrevirke på rot

Blant aktivitetene i prosjektet kan nevnes etablering av lager for spesialtrevirke som skal brukes til restaurering av bygninger, og lager «på rot» i skogen ved at man kartlegger og merker trær med spesielle egenskaper.

– Videre planlegger vi en rekke fagkurs og seminarer, og et opplegg for ungdom i samarbeid med bl.a. Rissa videregående skole og museet Kystens arv. Sertifisering av håndverkere og bygging av signalbygg, referansebygg og utstillinger skal bidra til å utvikle markedet, sier Næss.

Samarbeid mellom broderfolk

«Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern» er et av i alt åtte samarbeidsprosjekt som ble godkjent av styringskomiteen for delområdet Nordens Grønne Belte i forbindelse med den første utlysningen av Interreg-midler i Sverige-Norge-programmet.

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:

• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Den andre utlysningen i Sverige-Norge-programmet åpner 10. august, med søknadsfrist 15. september. I perioden frem mot 2020 støtter programmet grenseregionale prosjekter innenfor innsatsområdene:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling skal lede arbeidet med Interreg-prosjektet Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern på norsk side. Foto: TFoU
Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling skal lede arbeidet med Interreg-prosjektet Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern på norsk side. Foto: TFoU