Tilbake

Ser på nye muligheter over grensen

Programgeografien for Sverige-Norge-programmet omfatter 2,5 millioner mennesker i 108 norske og 61 svenske kommuner.

Med utgangspunkt i gården som ressurs for nærings- og regional utvikling møttes svenske og norske utviklingsmiljø for å diskutere framtidige samarbeidsmuligheter knyttet til blant annet Interreg-programmene.

– Mulighetene er mange, men det tar tid å utvikle internasjonale prosjekter.

Det sier Nina Solbakk (Trøndelag Forskning og Utvikling, TFoU), én av deltakerne da Mittuniversitetet, Kunnskapssenteret Torsta og TFoU nylig møttes til idemyldring.

– Poenget er å arbeide fram utviklingsprosjekt til nytte for næringslivet, på områder hvor det er en reell merverdi av å dele erfaringer og kunnskap på tvers av regionene. Diskusjonene tok utgangspunkt i gården som ressurs for turisme, skog og helse- og velferdstjenester, sier Solbakk.

På begge sider av grensen er man enige i at det er viktig å ha et forretningsperspektiv og tenke utvikling av forretningsmodeller i utviklingen av nye Interreg-prosjekter. Ved å fremme bærekraft i små og mellomstore landbruksbedrifter kan man dessuten bidra til å opprettholde bosetting og velferdstilbud i utkantstrøk.

Flere av de involverte prosjektutviklerne er allerede godt inne i det grenseregionale samarbeidet mellom Trøndelag og naboregionene på svensk side. Den første utlysningsrunden i Sverige-Norge-programmet, delområde Nordens Grønne Belte, resulterte i en rekke godkjente samarbeidsprosjekter innen blant annet grønn entreprenøskap, tradisjonshåndverk og innovasjon og entreprenørskap i skog- og jordbruksutdanningen.

Nå ser man altså framover mot nye utlysninger og nye muligheter i det grenseregionale samarbeidet.

– Vi konkluderte med at vi har mange felles utfordringer i Norge og Sverige – og at vi har mye å lære av hverandre. Vi har et godt utgangspunkt for å komme fram til gode Interreg-prosjekter og har allerede avtalt et nytt møte for å konkretisere prosjektarbeidet, sier Solbakk.

Sverige-Norge-programmet gir støtte til grenseregionalt samarbeid innenfor følgende innsatsområder:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Frist for å søke i den andre utlysningen i programmet er satt til 15. september.

Prosjektverksted: Per Reidar Næss, TFoU; Annsofi Collin , Torsta; Anna Sörensson, Miun; Nina Solbakk, TfoU; Trine Amundsen, Torsta og Øyvind Skogvold, TFoU. (Foto: Bjørn Terje Grøttheim)
Prosjektverksted: Per Reidar Næss, TFoU; Annsofi Collin , Torsta; Anna Sörensson, Miun; Nina Solbakk, TfoU; Trine Amundsen, Torsta og Øyvind Skogvold, TFoU. (Foto: Bjørn Terje Grøttheim)

Kontakt

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19

  +47 922 19 777

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

Tilbake