Sverige-Norge: Kunngjør nye prosjekter i april og mai

Interreg VA Sverige-Norge mottok 33 søknader i den første utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. Etter programsekretariatets innledende vurderinger er det opp til styringskomiteene i de tre ulike delområdene (Nordens grønne belte, Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid) å gjøre den endelige prioriteringen av hvilke prosjekt som skal få støtte.

Styringskomiteene har møter på følgende datoer:

• 20. april: Nordens grønne belte
• 21. – 22. april: Grenseløst samarbeid
• 28. – 29. april: Indre Skandinavia

Overvåkningskomiteen prioriterer søknader som omfatter delområdeoverskridende prosjekt i sitt møte 26. mai på Oslo lufthavn, Gardermoen.