Enklere å søke

Tirsdag lanserte Interreg VA Sverige-Norge-programmet en web-basert søknadsmodul på regionalforvaltning.no. Nettstedet er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Tjenesten leveres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og brukes av alle fylkeskommuner og mer enn 275 kommuner og regionråd.

For Sverige-Norge-programmet skal norske søkere benytte den søknadsmodulen som gjelder for hvert enkelt delområde som forvalter de statlige Interreg-midlene:

• Grenseløst samarbeid = forvalter Østfold fylkeskommune
• Indre Skandinavia = forvalter Hedmark fylkeskommune
• Nordens Grønne Belte = forvalter hhv Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune

LES MER: Første runde med «söta bror»

Også Interreg VA NordVA Botnia-Atlantica og VB Nordlig Periferi og Arktis har lansert elektroniske søknadsmoduler på regionalforvaltning.no.