Tilbake

God hjelp til nye søkere

Sekretariatet for Sverige-Norge-programmet inviterer prosjektpartnere til individuelle møter før den andre søkerrunden åpner.

Frist for å søke i den andre utlysningen i Interreg VA Sverige-Norge-programmet er satt til 15. september. Allerede nå i mai starter programsekretariatet veiledningen av partnere på norsk og svensk side av grensen. Gjennom individuelle prosjektmøter får potensielle prosjekteiere møte et samlet sekretariat, komme med spørsmål og dessuten få nyttig veiledning i søknadsprosessen.

Prosjektmøtene for delområde Indre Skandinavia arrangeres i
Karlstad 11. mai, mens et tilsvarende møte for Nordens Grønne Belte finner sted i Trondheim 19. mai.

Samarbeid mellom broderfolk

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:

• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Den første utlysningsrunden i den nye programperioden (Interreg V, 2014 – 2020) var åpen for samtlige innsatsområder:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Til sammen skal 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter.

 

Programgeografien for Sverige-Norge-programmet omfatter 2,5 millioner mennesker i 108 norske og 61 svenske kommuner.
Programgeografien for Sverige-Norge-programmet omfatter 2,5 millioner mennesker i 108 norske og 61 svenske kommuner.

Kontakt

 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41

  +47 913 45 080

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19

  +47 922 19 777

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

 • Hagen, Erik

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 36

  +47 952 05 296

  Send e-post

  Rådgiver Interreg IVA Sverige-Norge, Indre Skandinavia

Tilbake