God hjelp til nye søkere

Frist for å søke i den andre utlysningen i Interreg VA Sverige-Norge-programmet er satt til 15. september. Allerede nå i mai starter programsekretariatet veiledningen av partnere på norsk og svensk side av grensen. Gjennom individuelle prosjektmøter får potensielle prosjekteiere møte et samlet sekretariat, komme med spørsmål og dessuten få nyttig veiledning i søknadsprosessen.

Prosjektmøtene for delområde Indre Skandinavia arrangeres i
Karlstad 11. mai, mens et tilsvarende møte for Nordens Grønne Belte finner sted i Trondheim 19. mai.

Samarbeid mellom broderfolk

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:

• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Den første utlysningsrunden i den nye programperioden (Interreg V, 2014 – 2020) var åpen for samtlige innsatsområder:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Til sammen skal 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter.

 

Programgeografien for Sverige-Norge-programmet omfatter 2,5 millioner mennesker i 108 norske og 61 svenske kommuner.
Programgeografien for Sverige-Norge-programmet omfatter 2,5 millioner mennesker i 108 norske og 61 svenske kommuner.