Program: Øresund-Kattegat-Skagerak

Samarbeid om alternative plantevernmidler i spesialavlinger

Samarbeid om alternative plantebeskyttelsesmidler i spesialavlinger i Norge, Sverige og Danmark Formålet er redusert forbruk av kjemiske plantevernmidler og økt bruk av ikke-kjemiske alternativer i hagebruket ved aktivt å bruke…

Cleancon II

Rapportene fra FNs klimapanel er entydige: det haster å få ned klimagassutslippene og ved å gå over på utslippsfrie løsninger basert på fornybar energi! Maskiner og utstyr innen bygg- og…

Nordfokus

NordFokus skal forbedre mulighetene for unge med yrkesutdanning til å finne relevante praksisplasser i Danmark, Norge og Sverige og samtidig løse rekrutteringsutfordringer for arbeidsgivere i regionen. Prosjektet vil jobbe med…

Green Sponge Buildings

Green Sponge Buildings in Scandinavia Det overordnede formålet med prosjektet «Green Sponge Buildings in Scandinavia» er å bidra til at bygninger blir en aktiv klimatilpasningsløsning i skandinaviske byer. Det er…

FLORENCE

En av fire pasienter i programregionen får komplikasjoner etter tarmkreftoperasjon, som fører til re-innleggelse, varig uførhet og i noen tilfeller død. I prosjektet FLORENCE tas den utfordringen opp via et…

Elegant NORTH

Elegant NORTH; New Options for Rare diseases Toward Health Sjeldne sykdommer er livstruende eller alvorlig invalidiserende og forekommer hos færre enn 1 av 2000 individer. Selv om de hver for…

HALRIC

HALRIC vil øke innovasjonskapasiteten i ØKS-Hamburg Life Science-sektoren gjennom aktiviteter inkludert pilotprosjekter på tvers av landegrensene som drar nytte av storskalafasilitetene og andre toppmoderne forskningsinfrastrukturer i ÖKS-Hamburg-regionen. HALRIC vil gi…

Uoppdaget Synstap

Projektets formål er at optimere teknologi, udvikle samarbejdsmodeller og screeningsprocedurer til opsporing og rettidig behandling af synstab. Projektet forankres i praksis og forbinder anvendt forskning og innovation gennem tværfaglige aktiviteter…

Innosleep

InnoSleep baserer seg på et dansk-svensk-norsk ØKS-innovasjonssamarbeid mellem pasienter, helsepersonell, forskere og virksomheder omkring utvikling, utprøvning og implementering av nye teknologier til mer individualisert diagnostisering og behandling af søvnapné. Prosjektet…

Side 1 av 3
123