Program: Øresund-Kattegat-Skagerak

Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor? Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad i februar.…

Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked

Den grønne omstilling utfordres også av politiske mål om å gjøre Europa uavhengig av russisk energi på kort sikt. Dette krever både økt arbeidsstyrke og omskoling av den eksisterende arbeidsstyrken.…

Samarbeid om alternative plantevernmidler i spesialavlinger

Samarbeid om alternative plantebeskyttelsesmidler i spesialavlinger i Norge, Sverige og Danmark Formålet er redusert forbruk av kjemiske plantevernmidler og økt bruk av ikke-kjemiske alternativer i hagebruket ved aktivt å bruke…

Cleancon II

Rapportene fra FNs klimapanel er entydige: det haster å få ned klimagassutslippene og ved å gå over på utslippsfrie løsninger basert på fornybar energi! Maskiner og utstyr innen bygg- og…

Nordfokus

NordFokus skal forbedre mulighetene for unge med yrkesutdanning til å finne relevante praksisplasser i Danmark, Norge og Sverige og samtidig løse rekrutteringsutfordringer for arbeidsgivere i regionen. Prosjektet vil jobbe med…

Green Sponge Buildings

Green Sponge Buildings in Scandinavia Det overordnede formålet med prosjektet «Green Sponge Buildings in Scandinavia» er å bidra til at bygninger blir en aktiv klimatilpasningsløsning i skandinaviske byer. Det er…

FLORENCE

En av fire pasienter i programregionen får komplikasjoner etter tarmkreftoperasjon, som fører til re-innleggelse, varig uførhet og i noen tilfeller død. I prosjektet FLORENCE tas den utfordringen opp via et…

Elegant NORTH

Elegant NORTH; New Options for Rare diseases Toward Health Sjeldne sykdommer er livstruende eller alvorlig invalidiserende og forekommer hos færre enn 1 av 2000 individer. Selv om de hver for…

Side 1 av 3
123